X

بخش بالایی وب سایت شمامل ، جستجو ، منوی اصلی و هدر

نشان ایران

بخش میانی

محتوی نوشتاری

چین نا

تای چی چوان هنری است که اصالتاً برای مبارزه طراحی شده است و این مبارزات ابعاد و جنبه های مختلفی دارند ، یکی از ابعاد رزمی تای چی ، چین نا است .

در تعریف “چین نا ” Qin na  ، این طور عنوان می شود که در چینی “چین Qin” به معنای گرفتن  است ( البته گرفتنی که با حالت تهاجمی همراه است ، مانند عقاب که شکارش را می گیرد ) . و ” نا Na” به معنای در کنترل داشتن است ، بنابراین “چین نا Qin na” به معنی گرفتن چیزی و در کنترل داشتن آن است .

در حالت کلی برای داشتن توانایی و قدرت رزمی ، تمامی هنرهای رزمی شامل ۴ نوع تکنیک هستند ، اولین گروه شامل تکنیک های ضربه ای ، مشت زدن ، فشار و هل دادن است . دومین گروه شامل حرکات ضربات پا ، لگد ، درو کردن و گام های سریع و آهسته است ، در این دو گروه تکنیک ذکر شده ، زمان تماس با حریف باید بسیار کوتاه باشد و نیرویی که برای حمله استفاده می شود نیز اغلب بسیار انفجاری است و صدمات زیادی را وارد می کند . گروه سوم ، Shai Jiao (کشتی گرفتن) نام دارد و به معنای تکنیکهایی برای برهم زدن ریشه و تعادل حریف و برهم کوفتن اوست ، اغلب در مبارزات این تکنیک ها را با برخی تکنیک های پا نیز ترکیب می کنند . و گروه چهارم چین نا Qin na نام دارد که شامل تکنیک های گرفتن حریف ، با استفاده از قفل کردن و کنترل مفاصل ، عضلات وتاندونهای حریف است . این واضح است که در یک مبارزه و جنگ واقعی از تمامی این تکنیک ها ممکن است استفاده شود و این تکنیک ها با هم ترکیب می شوند . هرگروه از تکنیک های فوق می تواند در شرایطی بسیار کارآمد و مؤثر باشد .  در مبارزات واقعی تاجایی این تکنیک ها با هم ترکیب می شوند که در اجرای رزمی قابل تمایز از هم نیستند .

در واقع رزمی کاران چینی تمامی تکنیک هایی که منجر به کنترل حریف و بردن وی به وضعیت تسلیم  با استفاده از نقاط حساس و ضربه به آنها و قفل مفصل باشد را در گروه چین نا Qin na طبقه بندی می کنند .

:تکنیک های چین نا به پنج گروه اصلی تقسیم می شوند

    Fen Jin به معنای جدا کردن عضلات و تاندونها ( این گروه همچنین شامل گرفتن عضلات و تاندونها )

از آنجایی که عضلات ، رشته های عصبی و کانالهای انرژی زیادی نیز دارند ، این تکنیک ها باعث ارسال پیام درد به مغز و همینطور مختل شدن سیستم انرژی حریف می شود .

درد زیاد باعث کاهش شدید انرژی نیز در بدن می شود که ممکن است منجر به بیهوشی حریف شود .

Fen Jin Qin na از دو روش جهت تفکیک عضلات و تاندون ها استفاده می کند . راه اول از طریق پیچاندن مفصل حریف و راه دوم خم کردن در جهات مخالف مفصل است .

اجرای این دو روش به طور ترکیبی نیز امکان دارد که در برخی موارد باعث جدا شدن تاندون از استخوان نیز می شود .

      Cuo Gu به معنای ایجاد در رفتگی مفصل

Cuo  به معنای قرار دادن چیزی در جای اشتباه و یا تغییر شکل دادن چیزی  است و Gu به معنای استخوان است ، پس Cuo Gu Qin na به معنای تکنیک هایی است که استخوان را از مفصل بیرون آورده و تغییر شکل می دهد (ایجاد شکستگی) . این تکنیک ها بیشتر روی مفاصل اجرا می شوند ، وقتی که مفاصل در تکنیک های Cuo Gu Qin na توسط پیچاندن و خم کردن در جهات مخالف ، از حالت طبیعی خارج شوند ، باعث بروز درد شدید و کاهش میدان انرژی می شود و همینطور قدرت عکس العمل را نیز از حریف می گیرد .

    Bi Qi به معنای مسدود کردن و مختل کردن تنفس

Bi در زبان چینی به معنای بستن یا مسدود کردن است ، و Qi در اینجا به معنای هوا است ، پس Bi Qi Qin na  به معنای مسدود کردن تنفس و جلوگیری از تنفس طبیعی است .  این تکنیک ها می توانند ، به طور مستقیم به مجاری تنفسی (مانند گلو) ضربه وارد کنند و یا با وارد کردن فشارو ضربه به عضلات تنفسی و یا نقاط خاصی از سیستم عصبی باعث مختل شدن تنفس شوند .

    (Dian Mai Dim Mak) به معنای فشردن شاهرگ ها ، و یا مسدود کردن رگ ها

در حالت عامیانه به این نوع تکنیک ها Dim Mak نیز می گویند ، در زبان چینی Dian  به معنای اشاره کردن و یا فشار با انگشت است و Mai  به معنای کانال انرژی و یا رگ های خونی می باشد . بنابراین Dian Mai Qin na به معنای فشار دادن و ضربه زدن روی مسیر رگ ها و یا کانالهای انرژی می باشد . این نوع تکنیک ها مسیر های انرژی و یا گردش خون را مسدود کرده و یا جریان آنها را مختل می کند .

    Dian Xue به معنای فشار نقاط حساس (نقاط حیاتی روی کانالهای انرژی) است که با این گروه نیز Dim Mak می گویند  ( این گروه همچنین  شامل گرفتن نقاط حساس نیز می شود ).

همانطور که ذکر شد Dian به معنای فشار با انگشت و Xue نیز به معنای حفره های مورد نظر طب سوزنی است .  پس در تکنیک های  Dian Xue Qin na با ضربه و گرفتن نقاط حساس طب سوزنی ، سعی در مسدود کردن و مختل کردن میدان انرژی حریف دارند . بدن انسان بیش از ۸۰۰ حفره چی دارد که این تکنیک را نیز روی اصلی ترین آنها اجرا می شوند .

در حالت کلی اجرای تکنیک های Fen Jin  ، Cuo Gu ، نسبتاً کار چندان دشواری نیست و قدرت بدنی زیادی نیز ، نیاز ندارد . اما این امر لازمه این است که در اجرای تکنیک ها و زوایای مختلف با تمرین و ممارست بسیار به مهارت بالایی دست یابید .

برای اجرای تکنیک های Dian Mai  و  Dian Xue نیاز به دانش عمیقی از نقاط حساس بدن ، زمان بندی گردش چی در بدن ، پرورش ذهن ، چی و جین و فرمهای خاصی از دست می باشد .

بالا