X

بخش بالایی وب سایت شمامل ، جستجو ، منوی اصلی و هدر

نشان ایران

بخش میانی

محتوی نوشتاری

فهم و درک کودکان از تای چی در قالب نقاشی

کشیدن نفاشی تای چی توسط کودکان تای چی کار البرز

این نقاشی های زیبایی که شما اکنون در حال مشاهده ی آن هستید توسط هنرجویان استاد رمضان زاده کشیده شده اند

این کودکان با توجه به فهم و درکی که از تمریتات تای چی در ذهن خود داشته اند این نقاشی های زیبا  و رنگارنگ را به نمایش گذاشته اند

در این نقاشی ها شما شاهد انواع استقرارهای تای چی یا برخی مفاهیمی که با تای چی سنخیت دارند را می توانید به وضوح ببینید

 

 

تای چی کودکان

کیارش یادگاری هفت ساله-تای چی کودکان

استاد رمضان زاده

امیر علی آیتی و مسیح خرد رنجبر در کنار استاد مهدی رمضان زاد

تای چی کودکان

 

هیربد جورابچی هنرجوی مدرسه تای چی البرز

 

تای چی کودکان

جمعی از هنرجویان استاد رمضان زاده-تای چی کودکان-تای چی البرز

بالا