X

بخش بالایی وب سایت شمامل ، جستجو ، منوی اصلی و هدر

نشان ایران

بخش میانی

محتوی نوشتاری

تمرین ابر و باد در مدرسه تای چی البرز

 تمرین حرکت ابر و باد توسط شاگردان استاد مهدی رمضان زاده

 ابر و باد و یا جابه جایی ابرها جز یکی از حرکاتی است که در فرم های تای چی اجرا می شود ما سعی نموده ایم از طریق گفتن یک قصه جذاب و مناسب، این تمرین را در بدن کودکان نهادینه کنیم

همه ما میدانیم که آموزش در قالب بازی،اثرگذاری بیشتری دارد، بنابراین

در این تمرین ضمن فضاسازی و تصویر سازی لازم  و با کمک هوش تصویری،  با در نظر گرفتن آیتم هایی نظیر ابر و باد و باران و پرندگان و...  قصه را پیش می بریم و نهایتا به هدف آموزشی خود دست می یابیم. 

    

 

 

 

 

بالا