X

بخش بالایی وب سایت شمامل ، جستجو ، منوی اصلی و هدر

بخش میانی

محتوی نوشتاری

برگزاري اولین جلسه دوره آموزشی چن تاي چي در استان البرز

روز جمعه مورخ ٣٠ تيرماه ٩٦ اولين جلسه دوره آموزشی چن تاي چي در استان البرز برگزار شد .  این جلسه كه از ساعت ١٦ شروع شد ابتدا هنرجويان به انجام نرمش هاي تخصصی سبک چن تاي چي پرداختند و سپس تمرينات قدرتي ،انعطافي و بدنسازي بصورت حرفه ای انجام شد .  در بخش دوم این کلاس آموزشی ۴ ساعته، آموزش فرم ٩  حرکتی چن تاي چي سنتی  توسط استاد عباس حمزوي نماینده خاندان چن در خاورمیانه و ایران صورت پذیرفت. همچنین در این کلاس آموزشی برخي از اپليكيشن هاي رزمي فرم های سنتی سبک چن آموزش داده شد.   این کلاس با استقبال خوب هنرجویان تای چی از دیگر شهرستان هاي كشور همراه بوده و در آخرین جمعه هر ماه در کرج برگزار می گردد.   عكس يادگاري با استاد عباس حمزوی، نسل بیستم خاندان چن در ایران و اجرای فرم بصورت اختصاصی توسط ایشان پایان بخش این برنامه آموزشی ۴ ساعته بود.

 

 

 

بالا