X

بخش بالایی وب سایت شمامل ، جستجو ، منوی اصلی و هدر

بخش میانی

محتوی نوشتاری

جلسه سوم تمرينات فوق برنامه تاي چي مدرسه كوروش

به منظور علاقه مندی بیشتر دانش آموزان به ورزش تای چی و همچنین آمادگی و هماهنگی گروه برای روز جهانی تای چی جلسه سوم تمرینات مطابق هفته های گذشته روز پنج شنبه مورخ 31/01/96  در مدرسه کوروش برگزار شد.

تمرین راس ساعت 9 با انجام نرمش ها و گام های تای چی شروع شد ، بعد از آن گروه ها به یادگیری و اجرای فرم های تای چی پرداختند و سپس ساعت 12 با گرفتن چند عکس یادگاری به پایان رسید.

 

بالا