X

بخش بالایی وب سایت شمامل ، جستجو ، منوی اصلی و هدر

بخش میانی

محتوی نوشتاری

جلسه دوم تمرينات فوق برنامه تاي چي مدرسه كوروش

  جلسه دوم تمرينات فوق برنامه تاي چي در مدرسه کوروش امروز پنج شنبه مورخ 96/01/24 به سرپرستی استاد رمضان زاده برگزار شد. در این تمرینات ابتدا دانش آموزان نرمش های اولیه را انجام دادند سپس طبق گروه بندی به اجرا و تمرین فرم های تای چی پرداختند. این تمرینات راس ساعت 12 با گرفتن چندعکس یادگاری به پایان رسید

 

 

بالا